ORGANI UDRUŽENJA BiH

1. UPRAVNI ODBOR

2. NADZORNI ODBOR

3. KANDIDACIONO-IZBORNA KOMISIJA

4. REVIZIONA KOMISIJA

5. VERIFIKACIONA KOMISIJA

 

 

1. UPRAVNI ODBOR

1. Adil Ramić, predsjednik

2. Mensur Halimanović, potpredsjednik

3. Suada Zemanić, član

4. Refik Masleša, član

5. Rasim Plecić, član

6. Sanela Horić, član

Predstavnici sekcija

7. Benjamin Musić

8. Faruk Sarajlić

9. Safir –...

2. NADZORNI ODBOR

1. Omer Gafurović

2. Amela Mistrić

3. Maida Sarajlić

KANDIDACIONO-IZBORNA KOMISIJA

1. Arif Dizdarević

2. Amer Manov

REVIZIONA KOMISIJA

1. Elvedin Čavčić

2. Sadeta Pašović

3. Šefika Makaš

VERIFIKACIONA KOMISIJA

1. -

2. -